Eggedal, Fottur, Haglebu, Haglebu Ve og Vel, Opplevelser, Ski, Sommer, Vinter

Haglebu ve og vel

Haglebu ve og vel

Foreningen for alle som vil være med å utvikle Haglebu!
Det har i lengre tid vært et ønske blant brukere av områdene rundt Haglebu å få en paraplyorganisasjon. Dette er også et ønske som også ligger hos Sigdal kommune.

Haglebu for alle i alle aldre
Mange, både hytteeiere, grunneier og campingvogneiere ønsker er videreutvikling av Haglebu. Det har til nå vært mange organisasjoner og hytteforeninger på Haglebu som alle har et ønske om å utvikle området. Samtidig er det omtrent 300 campingvogneiere og mange hytteeiere og andre brukere av Haglebu som ikke har en interesseorganisasjon der de kan samle seg. Men mange av dem ønsker å bidra i denne utviklingen.

Målet med foreningen
Vi ønsker å bidra til å utvikle Haglebu til «Haglebu for alle i alle aldre» hele året. Det er lagt ned store ressurser for å få Haglebu til å bli et attraktivt sted å være i vinterhalvåret. Men målet er at fjellet skal være attraktivt for alle hele året, vår, sommer, høst og vinter.