2022, Dugnad, Eggedal, Haglebu, Haglebu Ve og Vel, Opplevelser, Sommer

Ny søppelordning

Ny søppelordning

Det har kommet flere reaksjoner på den nye hytterenovasjonen på Haglebu.
– Jeg har vært i kontakt med RFD angående plasseringen av avfallspunkter for oss på Haglebu. Pr. i dag er de to nærmeste stedene vi kan bruke Hammarflata ved Haglebuveien og Buin. RFD begrunner dette med at kildesortering krever større plass enn en enkelt container, derfor er det ikke mulig å fortsette å bruke alle de tidligere plassene. Det er strenge krav, blant annet til av- og påkjøring til fylkesvei, snuplass for renovasjonsbil hele året, og snøbrøyting foran og bak containerne. Plasseringen av avfallspunktene skal opp til evaluering til høsten, og jeg har på vegne av Haglebu Ve og Vel meldt ønske om et avfallspunkt sentralt på Haglebu.

Ole Kristian Wold, leder Haglebu Ve og Vel

Fra RfD har vi fått denne oppdateringen:

Avfallspunktet på Buin nord, slik det fremstår nå, er kun en midlertidig løsning. Et permanent punkt på andre siden av veien er planlagt og dette er til byggesaksbehandling. Det permanente punktet vil få ca 4 ganger så stor kapasitet som det midlertidige har hatt. 
Vi har også sett at de midlertidige containerne har hatt alt for liten kapasitet, og økte derfor med enda en restavfallscontainer i går ettermiddag (tirsdag 19. juli). Vi håper dette, sammen med fortsatt hyppig tømming vil være tilstrekkelig for holde nivået i containerne på et akseptabelt nivå (les ikke bli fulle).

Takk for din tilbakemelding, og beklager ulempene du eventuelt har hatt.

Vennlig hilsen Rannveig Næss Olsen, Innbyggerkontakt 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
Grønland 1, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon: 32 04 97 00| www.rfd.no
post@rfd.no www.facebook.com/rfdmiljo