2022, Årsmøte, Haglebu Ve og Vel, Ukategorisert

Årsmøte

Årsmøte

Haglebu Ve og Vel holder årsmøte fredag 7. oktober 2022.
Haglebu Feriesenter (fellesrom på nye sanitæranlegget).

Saksliste:

1.   Velge ordstyrer og referent. 
2.  Godkjenne de frammøtte representanter. 
3.   Årsmelding Haglebu ve og vel. 
4.   Regnskap Haglebu ve og vel. 
5.   Innkomne forslag.
      Demning.
      Vedlikehold av sti rundt vannet og til skytterstillingene.
      Klopper rundt resten av vannet ned mot demningen.
6.   Fastsette kontingenten. 
      Forslag: Beholde årskontingenten som nå – kr 300 
7.   Vedta budsjett for Haglebu ve og vel.
8.   Valg: 
      Leder for ett år.
      Alle styreverv.

9.   Eventuelt.

Velkommen!

Referatet fra årsmøtet i Haglebu Ve og Vel finner du under innlegget «Støtt oss – blir medlem!»