2022, Dugnad, Eggedal, Haglebu, Haglebu Ve og Vel, Haglebunatten, Kontingent, Opplevelser, Sommer, Vinter

Støtt oss, bli medlem

Støtt oss, bli medlem

Haglebu Ve og Vel ønsker å bidra til og utvikle Haglebu til «Fjellet for alle» hele året. Det er lagt ned store ressurser for å få Haglebu til å bli et attraktivt sted å være i vinterhalvåret. Men målet er at fjellet skal være attraktivt for alle hele året, vår, sommer, høst og vinter.
Vi har hatt mange dugnader de siste årene. Blant annet legges det ut klopper der det trengs og det merkes med blått. Turstier, stien til skytterstillingene og kulturstien blir vedlikeholdt. Og mye annet. Alt er gjort av frivillige, men det trengs flere dugnader og penger til å gjøre videre utvikling mulig.
Vi legger vekt på «alle». Det vil si at det må legges til rette for at barn og unge ønsker å være på Haglebu. Dette krever ulike typer aktiviteter. Det er også mennesker som trenger ekstra tilrettelegging, de skal også føle at de hører hjemme på Haglebu. 
Som du ser av bildene, er det stadig behov for vedlikehold av blant annet stien opp til skyttergravene. At stien ser slik ut, kan bare bety at stillingene er bra besøkt!

Sherpaene har gitt seg for i år. Men de er godt på vei. Fint er det også. Trygt å gå.
Kviss: Vet du hvor mange trinn som er på plass?


• Støtt oss • Bli medlem • Send kr. 300 
Du kan betale til kontonummer: 2351 76 90414 eller Vipps til 571828