Ukategorisert

Årsmøte 2023

Årsmøte Haglebu Ve og Vel for 2023. Tid og sted: Haglebu Skisenter i kafeen, onsdag 27. mars kl.17.00. Saksliste:Velge ordstyrer og referent. Godkjenne de frammøtte representanter. Årsmelding Haglebu ve og vel. Regnskap Haglebu ve og vels regnskap. Innkomne forslag.Demning sør-enden av Haglebu vannet (KristianContinue reading