Ukategorisert

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Årsmøte Haglebu Ve og Vel for 2023.

Tid og sted: Haglebu Skisenter i kafeen, onsdag 27. mars kl.17.00.

Saksliste:
Velge ordstyrer og referent. 
Godkjenne de frammøtte representanter. 
Årsmelding Haglebu ve og vel. 
Regnskap Haglebu ve og vels regnskap. 

Innkomne forslag.
Demning sør-enden av Haglebu vannet (Kristian Medalen forklarer nærmere).
Vedlikehold av sti rundt vannet og til skytterstillingene.
Klopper rundt resten av vannet ned mot demningen.

Kulturstien, Hilde Bergan informerer.

Fastsette kontingenten. 
Forslag: Beholde årskontingenten som nå på kr 300,- 

Vedta budsjett for Haglebu ve og vel.
Velge: 
a.       Leder.
b.      Alle styreverv.

Eventuelt.

Ole Kristian Wold – Haglebu Ve og Vel

• Støtt oss • Bli medlem • Send kr. 300 
Du kan betale til kontonummer: 2351 76 90414 eller Vipps til 571828