Ukategorisert

Dette skjedde på årsmøtet

Dugnader med legging av klopper, er en viktig del av Haglebu Ve og Vels arbeid.

Referat fra årsmøte 27.03.24 avholdt for Haglebu Ve og Vel.
Til stede: styret – totalt 16 stk. medlemmer.
Ikke til stede Aase Camilla Medalen og John Arne Grøtterud.

 1. Velge ordstyrer og referent
  Ordstyrer: Ole Kristian Wold
  Referent: Grete Wold
  Skrive under protokoll: Aase Camilla Medalen og John Ame Grøtterud.
 2. Godkjenne de frammøtte representanter. Alle fremmøtte
  godkjent.
 3. Gjennomgang av årsmelding for Haglebu ve og vel.
  Årsmelding: Godkjent.
 4. Gjennomgang av regnskap og innkommet kommentarer at man ønsker noe mer detaljert oversikt, som tas til følge.
 5. a) Det har blitt utført 2 litt større dugnad. En med å skru
  klopper, som de fremmøtte mente hadde vært en særlig god
  dugnad hvor humor, samhold og dedikert gjennomføring av alle
  som deltok. Stor takk til Kristian Medalen, Amund Frøyse og Haglebu Fjellstue som kjørt ut ferdig klopper for at de skulle komme ut til stedene, med snøscootere. Den andre store
  dugnaden var å faktisk legge ut kloppene. I tillegg til disse to
  store dugnadene hvor mange medlemmer møtte opp for å delta,
  har Hilde og Ole Kristian hadde for å sluttføre utleggingen, så
  har John Ame og OK utført en del rydding og retting av de utplasserte picnick bordene da høststormene i fjor hadde maltraktert noen og flyttet andre. Deltagere fra hytte områder
  har utført smådugnader for å sluttføre kloppelegging rundt om
  på myrer «oppover» hvor behovet har vært størst for å komme
  seg tørrskodd fra et hytteområde til et annet.
  b) Kristian informerte. Det er utført en rydding og klargjøring på
  og rundt demnings området i sørenden av Haglebuvannet og
  våre deltagere ønsker å bidra med å kunne søke på pengestøtte
  og dugnad. På demningen har Knut Aabø/Carl Erik Utengen utferdiget et prosjektforslag og kostoverslag og forespørsel er gitt til tømre fimra Simostranda Stav og Laft som evt stiller med
  å snekre sammen da faglærte må gjøre jobben på demningen. Kostoverslag på ferdig utført demning til å bli ca kr. 700.000,- . Prosjektet blir 2 årig hvor luke nr. 2 vil bli snekret og plassert på demning i 2025. Prosjektet støttes allerede av Hytteforeningen og Turlaget, så Haglebu Ve og Vel går inn for å bidra m/dugnad og å bidra med en pengesum på kr. 50.000,-. Knut Lindbo og Carl Erik Utengen er med i prosjektet for demningen.
  6. Haglebu ve og vels regnskap. Medlemskontingenten er fortsatt årets inntekt. Vi har pr nå 180 betalende medlemmer. Vi beholder kontingenten på kr. 300,-. Våre IKT personer er fortsatt: Per H. Hansen, som stadig er inne på Hjemmesiden for få oppdatere. Per Løvstad oppdater Facebook siden vår som per nå har hele 2900 lesere. Innestående beløp kr. 169.322,84,- pr. i dag ingen utestående utgiftsposter. Målet for 2024-2025 er å få over 200 betalende medlemmer/hytter. Innkjøp av 10-15 stk. selvlysende vester hvor trykk på ryggen skal stå: «Vi jobber dugnad for Haglebu Ve og Vel», som skal brukes under dugnadsarbeid. Disse kunne henge/oppbevares i butikken/Haglebu Feriesenter.

  VALG

  Leder:
  Carl Erik Utengen.(2 år)
  Nestleder:
  Ole Johnny Hansen.(l år)
  Styremedlemmer:
  Kasserer: Aase Camilla Medalen.(2 år)
  Ole Kristian Wold.(l år)
  Sølvi Skinnes.(2 år) Varamedlemmer:
  Geir Svendsen.(2 år)
  Knut Lindbo.(l år)
  Hilde Bergan.(l år)
  Per Holger Hansen.(2 år)
  Valgkomite:
  John Ame Grøtterud.(2 år)
  Kristian Medalen.(l år)
  Kun leder har signaturrett.

  9. Eventuelt: Første dugnaden denne våren ble satt til: Lørdag 8 juni.

  Årsmøtet avsluttet kl. 19.20.