Styret i Haglebu Ve og Vel innkaller til dugnad 8. juni.
Oppmøte på parkeringsplassen til Fjellkirken kl. 12.00.
Det skal gjøres en del forberedende arbeider for damprosjektet.
Blant annet rive de gamle restene av damlukene, løfte ut og plassere midlertidig bru over damåpningen(e), legge ut pukk og løfte og spette på plass stein som har falt ut fra dammen.
Det skal legges på plass noen klopper i traséen på sydsiden av vannet.
Det er også behov for litt kvisting og rydding rundt Sherpatrappa.

Kristian Medalen stiller med gravemaskin. 
Ta med egnet redskap; krafse, spett, motorsag, etc.
Dugnad er hyggelig – håper mange stiller opp!