Lørdag 8. juni 2024 på Haglebu Fritidssenter

Til stede: Carl Erik Utengen, Hilde Bergan, Per Holger Hansen, Kristian Medalen, Aase-Camilla Medalen, Knut Lindbo og Sølvi Skinnes

 1. Carl Erik ønsket velkommen og redegjorde for dagens agenda.
 • Finansiering av damanlegget – søknadsprosess
 • Økonomi 
 • Dagens dugnad 
 • Videre aktiviteter
 • Annet
 1. Damanlegg
  Knut redegjorde for søknadsprosessen om bistand til damanlegget.
  Det er søkt om bistand fra diverse stiftelser og kulturminnefond. Vi har i tillegg mottatt bidrag fra sponsorer under Quiz-kveld på Haglebu Fjellstue i påsken, gave fra Åslandseter hytteforening og foreløpig positiv tilbakemelding på søknadsprosessen –
  til sammen nærmere kr. 600 000,-. Søknadsprosessen fortsetter mot ytterligere aktører for å få inn flere bidrag. Flott arbeid så langt.

  Det ble foreslått å utdype søknadene til også å gjelde bruk av maskiner i damanlegget, utbedring og sikring av dammen samt lyssetting. Budsjettet endres i henhold til dette.
 2. Økonomi
  Haglebu Ve & Vel disponerer i dag 2 konti der Carl Erik foreslo at en konto benyttes til medlemskontingent etc og en konto til prosjektene i foreningen. Dette ble det enighet om.
  Det var også ønskelig og finne en mulighet som forenklet innhenting av medlemskontingent. De fleste vipps’er i dag kontingenten og vi ønsker å kunne bistå med en liten påminnelse hvert år om innbetalingen. Aase-Camilla og Sølvi følger opp dette.
 3. Dagens dugnad
  Hilde og Kristian redegjorde for prioriterte oppgaver på dagens dugnad:
  – Klopper langs ny sti sør for Fjellkirken skal legges og noen skal flyttes mot stillingene.
  – 2 stolper samt skilt skal settes i stikryss langs samme sti.
  – Ståldragere skal legges i ett løp i damanlegget og bru (tidligere gang-/skibru) skal legges
             over løp 2. Dette for å kunne forflytte seg over dammen under arbeidet.
  – Steiner som er falt ned fra muren skal løftes opp igjen.
  – Kult og singel i sekker skal flyttes med maskin opp på damanlegget og fylles på muren.
  Dugnaden vil vare i 3 timer og avsluttes med rømmegrøt hos Mona på Fjellstua.

  NB! Ny dugnad 20. juli kl. 10 til 14. Fremmøte på Fritidssenteret. Hilde organiserer.
 4. Videre aktiviteter
  – Det vil bli laget små skilt som skal plasseres på diverse steder på Haglebu som innbyr til
             et bidrag til Haglebu Ve & Vel sitt arbeid. Per Holger og Hilde sørger for dette.
  – Åpning av sherpastien – lørdag 6. juli kl. 12.00. Det ble foreslått å ta kontakt med NRK
             Buskerud. Per Holger sørger for det.
  – Loppemarked (første helg i august). Haglebu Ve & Vel setter opp en stand for å fortelle
             om vår aktivitet og øke medlemstallet. Per Holger og Knut m/flere står på stand.
  – Høstmarked (høstferien). Også her oppretter vi stand. Carl Erik og Sølvi m/flere.
 5. Annet
  Den gamle stien til Haglebunatten er flyttet til sherpastien da kloppen over elva blir tatt av flom hvert år.