14 personer kom på dugnad lørdag 8. juni. Men det trengs mer dugnad for å ferdigstille demningen!
Halvparten jobbet med demningen. Her stilte Kristian og Helje Medalen opp med maskiner og utstyr. Kaugerud Transport stilte med kranbil.
Den andre halvparten jobbet med å legge ut flere klopper og skru opp nye skilt mot Langodden og videre på ny sti mot demningen, Haglebudammen, i sørenden av Haglebuvannet.
Det ble noen våte timer for alle sammen, men humøret var på topp og mye ble gjort selv om jobb gjenstår.
Derfor er det ønskelig med dugnad også 15. juni på demningen. Utlegging av grus, blant annet.
Håper flere har mulighet til å jobbe noen timer. Dugnaden foregår mellom klokka 11 og 14.
Oppmøte på parkeringsplassen vis-a-vis innkjøring Søndre Lia.

Fjellstua og Mona Olsen serverte deilig rømmegrøt og saft til dugnadsgjengen!