Styret

Styret etter årsmøtet 19. juni 2021:

Leder:
Ole Kristian Wold.

Nestleder:
Ole Johnny Hansen.

Regnskap/økonomi:
Aase-Camilla Medalen.

Styremedlemmer:
Sølvi Skinnes.
Carl Erik Utengen.
Knut Lindbo.
Hilde Bergan.
Per Holger Hansen.

Valgkomite:
John Arne Grøtterud.
Kristian Medalen.