Målet med foreningen

Vi ønsker å bidra til å utvikle Haglebu til «Fjellet for alle» hele året. Det er lagt ned store ressurser for å få Haglebu til å bli et attraktivt sted å være i vinterhalvåret. Men målet er at fjellet skal være attraktivt for alle hele året, vår, sommer, høst og vinter.

I sommer var det flere dugnader der det ble laget og lagt ut mange klopper i fjellet. Det er turer som er merket med blått. Alt dette er gjort av frivillige, men det trengs flere dugnader og penger til å gjøre videre utvikling mulig.

Vi legger vekt på «alle». Det vil si at det må legges til rette for at barn og unge ønsker å være på Haglebu. Dette krever ulike typer aktiviteter. Det er også mennesker som trenger ekstra tilrettelegging, de skal også føle og kjenne at de hører til på Haglebu.