Veien videre

Hvordan skal vi nå målene våre?

Vi trenger DEG som medlem og som bidragsyter. Det vil bli dugnader i de ulike områdene,
og du er velkommen på dem alle. Men vi forstår om du velger de dugnaden som
gjelder dine interesser eller ditt område.

Utfordringer er at alt koster penger. På bakgrunn av det har vi satt en kontingent pr. familie
på 300 kroner. På den positive siden har vi allerede nå fått positive tilbakemeldinger fra flere
grunneiere på at de vil hjelpe til med å stille med anleggsmaskiner der det er behov for det. 

Hvordan kan du støtte oss i utviklingsarbeidet?
Hvordan melder du deg inn i Haglebu ve og vel?

Du kan betale inn kontingent til kontonummer: 2351 76 90414
eller bruke Vipps – Vippsnr. 571828 og send kr. 300!

Vi håper at nettopp DU er en av dem som ønsker å være med på utviklingen
av Haglebu til å bli Fjellet for alle hele året.